Contact us

ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ APARATURY POMIAROWEJ MERATRONIK S.A.

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000059344
Kapitał zakładowy 760 000 PLN

HQ ADRESS:
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
NIP: 526-14-79-837, Regon: 011994779
Numer EORI : PL526147983700000
BDO nr. rej. 000009731
mBANK S.A. O/Warszawa 64 1140 1010 0000 4795 6800 1005
SALES OFFICE:
ul. Indiry Gandhi 19
02-776 Warszawa
tel.: +48 22 855 34 32
faks: +48 22 644 25 56

Our teamSALES DEPARTMENT / SERVICE

PIOTR BORAWSKI
Biuro: ul. I. Gandhi 19
Obszar: Cała Polska, Warszawa
Zakres: Aeroflex, Anritsu, Edibon, Pasternack,
Sprzedaż / Serwis / Kalibracje
tel.: +48 22 855 34 32 w. 14
tel. kom.: +48 501 377 333
WOJCIECH SOMMER
Biuro: ul. I. Gandhi 19
Obszar: cała Polska,
Zakres: Kikusui, Ametek, Transmille, Guildline, IET Labs
Sprzedaż / Serwis / Kalibracje
tel.: +48 22 832 40 42 w. 109
tel.kom.: +48 600 289 326

FINANCIAL DEPARTMENT

RAŁAŁ ŁUKOWSKI
Dział prawny
tel.kom.: +48 22 855 34 32
JANUSZ RŻYSKO
Serwis / Kalibracje
tel.: +48 22 855 34 32
tel.kom.: +48 600 31 11 25
MARTA SKÓRNICKA
Główna Księgowa
tel.: +48 22 855 34 32
BEATA SZYSZKO
Księgowa
tel.: +48 22 855 34 32 w. 13
ADAM KOŹBIAŁ
Pełnomocnik ds. jakości
tel.: +48 22 855 34 32

Do you want to know more?CONTACT US: